LES GRANDS MAITRESJigoro KANO

1860-1938

Fondateur du JudoGichin FUNAKOSHI

1868-1957

Fondateur du KaratéMorihei UESHIBA

1883-1969

Fondateur de l’AïkidoMinoru MOCHIZUKI

1907-2003

Fondateur du Dojo YoseikanJim ALCHEIK

1931-1962

1er disciple européen de Minoru MOCHIZUKI